KONTAKT

 

předseda -

      Václav Špilar                 Tymákov 189, 33201           tel. -   +420 607 220 642
                                                                                                email  - V.Spilar@seznam.cz 

                                

jednatel - 

          Novák Vladislav                   Ejpovice                                  tel.-        +420 739 215 663                                   

výcvikový referent -

     Brandtlík Václav                        Trnová 38,  33013    tel.-607721769                                                                                                                                        email -  postholub@email.cz           

dopravní referent - 

           Frýba Ladislav                  Druztová                                     tel.-   +420 604 969 102                                                                                                                           email- lfryba@seznam.cz

člen výboru -

          Řechtáček Josef                tel.-    +420 602 938 614

pokladník - externí - 

       ing. Nováková Eva            Ejpovice             email -  novakovae2105@gmail

číslo běžného účtu OS Český západ:
220764897/0300 vedený u ČSOB.
Variabilní symboly pro platby:

  1. členské příspěvky
  2. rodové kroužky
  3. gumičky
  4. časopis
  5. krátké a střední tratě
  6. dlouhé tratě
  7. holoubata

Při platebním styku MS je bezpodmínečne nutné vždy uvádět variabilní symbol určující účel platby a ve zprávě pro příjemce další specifikaci jako název MS a jméno pokladníka.